Pegawai

Jumlah pegawai yang melakukan tupoksi di Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali sebanyak:

NO KETERANGAN JUMLAH

(OARANG)

1 Pejabat Eselon II 1 orang
2 Pejabat Eselon III 3 orang
3 Pejabat Eselon IV 9 orang
4 Staf 18 orang
5 Fungsional 1 orang
6 CPNS
7 Tenaga Honorer
8 Tenaga Harian
9 Tenaga Kontrak 5 orang
JUMLAH 37 orang

Pola pembinaan karir pegawai telah terlaksana melalui prosedur yang berlaku seperti kenaikan gaji, kenaikan pangkat, pendidikan dan pelatihan, disiplin pegawai dan kesejahteraan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

NO KETERANGAN JUMLAH

(ORANG)

1 Kenaikan Gaji Berkala 15
2 SKP 34
3 Kartu Pegawai 34
4 KARIS / KARSU PNS 34
5 Satya Lencana Karya Satya 10 tahun 1
6 Satya Lencana Karya Satya 20 tahun 6
7 Satya Lencana Karya Satya 30 tahun 3
8 Kenaikan Pangkat 9
9 Taspen 34
10 Hukuman Disiplin